Spolek

Kdo jsme a jaká je naše motivace?

Jsme čtyři nadšenci, jimž leží na srdci osud zámku v Hrušovanech nad Jevišovkou. Po velmi dlouhou dobu jsme si pokládali otázku jeho obnovy. S řešením této otázky nám pomohla až Čertovská show aneb čertovina na zámku, kterou jsme (ještě ne jako spolek) organizovali na hrušovanském zámku v roce 2017.

Show jsme organizovali vlivem dvou velkých náhod, za které jsme v současné chvíli velmi vděčni. První náhoda souvisí se seznámením s Lukášem Bezděkem, který se po práci často mění v čerta a společně s jeho čertí partou chodí už dlouhá léta strašit, jak si peklo žádá. Nadšením pro čerty nás všechny doslova nakazil, takže jsme chtěli, aby čerti vystoupili i v Hrušovanech nad Jevišovkou. Čertovská show měla původně být součástí rozsvěcování vánočního stromu na náměstí, organizovat ji mělo Město Hrušovany nad Jevišovkou, ale později z toho sešlo. Pro nás to sice byla na jednu stranu smutná zpráva, ale díky tomu nás napadlo vzít si na starosti její organizaci, s čímž souvisí druhá náhoda. Show jsme uskutečnili za velké podpory Města Hrušovany nad Jevišovkou právě na zámku.

Obrázek: Čertovská show aneb čertovina na zámku 2017: Zdeněk Šalomon první zleva, Věra Vráblíková, ml., Lukáš Bezděk

Zdroj: Fotografie Spolku pro hrušovanský zámek, autor Vít Havelka

Díky této show jsme si uvědomili, jak chátrajícímu zámku pomoct, i proto má pro nás speciální význam. Pochopili jsme, že se nemusí jednat o peněžní pomoc. Tím, že se akce líbila, zámku dopomohlo k částečné opravě střechy.

Na střeše zámku se postupem času uvolnily některé tašky a hřebenáče (asi 20 metrů), proto do něj po velmi dlouhou dobu pršelo. Město Hrušovany nad Jevišovkou ihned potom, co objevilo tento problém, hledalo firmu, která by byla schopna a ochotna střechu opravit, ale naráželo na velký problém - firmy neměly na opravu čas a bohužel neměly ani zájem. Nakonec se zámek potřebných oprav dočkal a už do něj neprší. Je to díky firmě Tesařství Haas. Majitel této firmy, Pavel Haas, je z Hrušovan nad Jevišovkou a minulý rok (v roce 2017) se účastnil akce Čertovská show aneb čertovina na zámku. Díky tomu, že se jemu a jeho rodině akce na zámku líbila, byl ochoten vyjít Městu Hrušovany nad Jevišovkou vstříc a čas na opravu střechy si udělal.

Obrázek: Střecha zámku, stav roku 2017

Zdroj: Fotografie Spolku pro hrušovanský zámek

Spolek pro hrušovanský zámek jsme založili dne 23. 09. 2018. V souvislosti s událostmi, které pořádáme se o zámku postupně přestává psát jako o chátrající ruině, ale jako o místě, které přitahuje pozornost a které navštěvuje tisíce diváků. Věříme, že to pomůže prokázat jeho potenciál stát se kulturním centrem a tím pomoci Městu Hrušovany nad Jevišovkou, které žádá o dotace na jeho opravu, obstát ve velké konkurenci ostatních projektu. Město Hrušovany nad Jevišovkou dne 24. 4. 2020 podalo žádost o dotaci na obnovu části zámku z EHP fondů. Spolek pro hrušovanský zámek se stal v roce 2020 jedním z českých partnerů města, takže v případě, že dotace bude získána, budeme se společně s ostatními podílet na naplnění cíle projektu.

Obrázek: Účastníci potenciálního projektu obnovy zámku financovaného z EHP fondů

Zdroj: Vlastní zpracování

Cílem předkládaného projektu financovaného z prostředků EHP je obnova části zámku pro jeho dlouhodobé využití místní Základní uměleckou školou Hrušovany nad Jevišovkou a širokou veřejností a zároveň přispět k posílení komunikace, inkluzi národnostních menšin a handicapovaných a tím podpořit regionální rozvoj.

Těší nás, že jsme se mohli společně  s panem projektantem, paní architektou, zpracovatelem žádosti (Pavlem Jiráskem), starostou města (Miroslavem Milošem), místostarostkou města (Eliškou Volnou), ředitelem ZUŠ (Jaroslavem Piknerem) podílet na náročném procesu zpracování žádosti o dotaci. Naše práce spočívala v: 

 • pomoci prokázat potenciál zámku stát se kulturním centrem,
 • rešerši podkladů (historické prameny, strategické dokumenty města, dokumentaci k výzvě) pro zpracování žádosti,
 • pomoci se zpracováním samotné žádosti,
 • účasti na seminářích zaměřených na problematiku podávání žádostí o dotaci z EHP fondů - tímto děkujeme Suzana Jovaševićové (MFČR) a Radkovi Bouškovi, Janovi Hrdličkovi a Aleně Kubišové (MKČR) za skvělou přípravu těcho událostí, za možnost konzulovat s vámi formální náležitosti dotace a profesionální přístup, děkujeme,
 • tvorbě oficiálního webu zámku - planované spuštění polovina května 2020 předtím, než se žádosti o dotaci dostanou hodnotitelům.  

Zdeněk Šalomon

Předseda spolku

Zdeněk dlouhodobě usiluje o rozvoj města Hrušovany nad Jevišovkou, a to jak z pozice zaměstnance Města Hrušovany nad Jevišovkou, tak z pozice občana. Zaměstnancem Města Hrušovany nad Jevišovkou je Zdeněk již 16 let. Poslední dva roky zastává funkci tajemníka. Součástí jeho snahy o rozvoj města je i pomoc s obnovou zámku. V práci se, mimo jiné, podílí na procesu získávání dotací. 

Ve spolku má na starosti spolupráci na:

 • organizaci a realizaci pořádaných akcí,
 • na akci Čertovina na zámku vystupuje jako čert,
 • administrativní zabezpečení činnosti spolku, 
 • procesu zpracovávání darů/dotací pro spolek,
 • pomoc majiteli zámku v procesu zpracování žádosti o dotaci na obnovu části zámku z prostředků EHP fondů, 
 • účetnictví spolku.

Obrázek: Zdeněk Šalomon před hrušovanským zámkem, 2019

Zdroj: Fotografie Spolku pro hrušovanský zámek

Věra Vráblíková, ml.

1. místopředsedkyně spolku

Dlouhodobě se zajímá o historii hrušovanského zámku, jelikož je její život spojen s tímto městem. Její lásku ke kultuře ještě umocnila dvojce kastelánů SZ Vranov nad Dyjí - pan Karel Janíček a paní Miroslava Janíčková. Právě s nimi mohla probírat historii rodu Althannů, kteří nechali hrušovanský zámek postavit, a to během dlouholetého provádění na SZ Vranov nad Dyjí. 

Věra je hlavním iniciátorem vzniku Spolku pro hrušovanský zámek, jelikož si uvědomuje, že navrácení života do zámku je dlouhodobý proces, který je nutné započít již nyní, kdy je zámek ve špatném technickém stavu. Lidé dlouhá léta vnímají zámek jako ruinu, pro kterou je téměř nemožné najít využití. Tím, že budou kolem zámku pořádány nejrůznější akce, budou mít lidé možnost vytvořit si na zámek příjemné vzpomínky. Jejím cílem je, aby se o hrušovanském zámku začalo psát v pozitivním smyslu, a ne jenom jako o chátrající ruině. I tohle podle ní může zámku pomoci. Zejména jeho majiteli, který žádá o dotace, obstát ve velké konkurenci ostatních projektů. 

Věra více než 2 roky působila na Ministerstvu financí, kde vykonávala audity zaměřené na finanční prostředky EU poskytnuté ČR , a to prostřednictvím programu OPTP a dalších. Ve volbách v roce 2018 byla zvolena do zastupitelstva v Hrušovanech nad Jevišovkou.

Ve spolku má na starosti spolupráci na:

 • organizaci a realizaci pořádaných akcí,
 • administrativní zabezpečení činnosti spolku, 
 • procesu zpracovávání darů/dotací,
 • pomoc majiteli zámku v procesu zpracování žádosti o dotaci na obnovu části zámku z prostředků EHP fondů, 
 • tvrobě webových, Facebookových a Instagramových stránek spolku.

Obrázek: Věra Vráblíková,ml. před hrušovanským zámkem, 2019

Zdroj: Fotografie Spolku pro hrušovanský zámek

Věra Vráblíková

2. místopředsedkyně

Věra je již 19 let zaměstnankyně Města Hrušovany nad Jevišovkou, kde pracuje jako ekonomka. Je odbornicí v oblasti účetnictví, zejména mzdového. Dlouhodobě se zasazuje o záchranu hrušovanského zámku získáváním dotací. Během své pracovní činnosti získala pro zámek následující dotace:

I. etapa rekonstrukce zámku – zajištění statiky v rámci projektu Zajištění statiky zámku v Hrušovanech nad Jevišovkou

 • Název dotačního programu: Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016.
 • Celkové výdaje na akci: 746.701,- Kč.
 • Výše dotace z Jihomoravského kraje: 325.000,- Kč.

II. etapa rekonstrukce zámku – zajištění statiky, posílení výrazněji prosedající základové spáry zámku v Hrušovanech nad Jevišovkou

 • Název dotačního programu: Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2017.
 • Celkové výdaje na akci: 1 692 685,74 Kč (včetně DPH).
 • První dotační titul - dotace z Jihomoravského kraje: 475 000,- Kč (včetně DPH).
 • Druhý dotační titul - dotace z Ministerstva kultury ČR: 404 000,- Kč (bez DPH).

III. etapa rekonstrukce zámku - zajištění statiky + lokální zásahy zámku v Hrušovanech nad Jevišovkou

 • Název dotačního programu: Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2018.
 • Celkové výdaje na akci: 1 916 778,18 Kč (včetně DPH).
 • První dotační titul - dotace z Jihomoravského kraje: 375 000,- Kč (včetně DPH).
 • Druhý dotační titul - dotace z Ministerstva kultury ČR: 400 000,- Kč (bez DPH).

Věra nyní v pracovním i osobním životě usiluje o získání dotace z prostředků EHP fondů pro zámek, protože je to v současné době jediná možnost, jak získat pro zámek větší množství peněžních prostředků, které by zabezpečily nastartování procesu jeho plynulé obnovy. Účastnila se všech jednání potřebných pro podání žádosti, a to společně se starostou Miroslavem Milošem a ředitelem ZUŠ Jaroslavem Piknerem, které byly vedeny s projektanem, architektkou, hasiči, památkáři, Jihomoravským krajem a dalšími.

Ve spolku má na starosti spolupráci na:

 • organizaci a realizaci pořádaných akcí,
 • administrativní zabezpečení činnosti spolku, 
 • procesu zpracovávání darů/dotací pro spolek,
 • pomoc majiteli zámku v procesu zpracování žádosti o dotaci na obnovu části zámku z prostředků EHP fondů, 
 • vedení účetnictví spolku.

Obrázek: Věra Vráblíková před hrušovanským zámkem, 2019

Zdroj: Fotografie Spolku pro hrušovanský zámek

Ladislav Vráblík

člen

Ladislav má 30 let zkušeností v oblasti elektřiny a slaboproudu. V rámci spolku se podílí na organizaci a realizaci akcí a také na jejich technickém zabezpečení.

Obrázek: Ladislav Vráblík za hrušovanským zámkem, 2019

Zdroj: Fotografie Spolku pro hrušovanský zámek

 

 

Komunita

Miroslav Miloš

Miroslav je starostou Hrušovan nad Jevišovkou, dlouhodobě pracuje na rozvoji tohoto krásného města. Místní zámek by velmi rád viděl opravený. Z tohoto důvodu se v rámci svých možností snaží opravy zámku dosáhnout, podílí se na procesu zpracovávání dotací účastní se potřebných jednání. Společně se svoji ženou, Hanou Milošovou, významně podporují všechny aktivity Spolku pro hrušovanský zámek. Děkujeme, velmi si vaší podpory vážíme.

Obrázek: Miroslav Miloš, starosta města ve své pracovně

Zdroj: Fotografie Spolku pro hrušovanský zámek

Lukáš Bezděk

V rámci spolku nadále spolupracujeme s Lukášem Bezděkem, je to pro nás velmi důležitý člověk, má s námi mnoho společného, chce čertovskou show posouvat neustále dál a tím i činnost spolku. Na níže uvedené fotografii vidíte Lukáše a Zdeňka těsně potom, co se proměnili z čertů zpět v lidské bytosti. Zdeněk v tu chvíli předával Lukášovi ručně vyráběný hrneček s logem spolku jako poděkování za vše, co pro nás dělá. Lukáši, děkujeme, že je čertovská show díky tobě rok od roku lepší a lepší a že můžeme spolupracovat s tebou a celou čertí partou. Lukáš má lví podíl na přípravách čertoviny, jeho zásluhou jsme měli na druhém ročníku akce i videomapping a ke strašení se uvolil i sám Lucifer. Lukáš má na starosti zejména mobilizaci ostatních čertů, aby věděli, kde a jak mají strašit. Děkujem a těšíme se na další ročníky!

Obrázek: Foto dvou čertů po akci Čertovina na zámku 2019 - Lukáš Bezděk zleva, zprava Zdeněk Šalomon

Zdroj: Fotografie Spolku pro Hrušovanský zámek

Miroslav Fousek

Pan Miroslav Fousek je odborníkem na historii Hrušovan nad Jevišovkou, který s námi spolupracuje na akcích s názvem Po stopách historie Hrušovan nad Jevišovkou, kde vystupuje jako průvodce. Miroslav sám o sobě říká, že jako žák základní školy dějepis zrovna nemusel, ale v pozdějším věku změnil názor, jelikož ho velmi zaujala poutavá historie Hrušovan nad Jevišovkou, kterou si zamiloval a věnoval jejímu studiu podstatnou část svého života. Miroslave, jsme moc rádi, že se můžeme s Vámi potkávat a společně putovat po stopách historie, děkujeme!

Obrázek: Miroslav Fousek jako průvodce na první akci Po stopách historie Hrušovan nad Jevišovkou

Zdroj: Fotografie Spolku pro Hrušovanský zámek

 

Zdeněk Omelka

 

Zdeňkovou vášní je studium archeologie, zaměřuje se i na Hrušovany nad Jevišovkou a okolí, kde provádí vlastní výzkum. Pro zámek zprostředkoval focení a natáčení videoklipu z ptačí perspektivy, a to prostřednictvím dronu. Získané materiály budou použity k propagaci zámku nejenom na internetu, ale budou součástí žádostí o dotace, o které bude majitel zámku žádat. Je iniciátorem vzniku akce Po stopách historie Hrušovan nad Jevišovkou, kterou společně s Miroslavem Fouskem také provádí. Zdeňku, děkujeme, že nám svými nápady tolik pomáháš, vážíme si toho, děkujeme.

 

Obrázek: Zdeněk Omelka a Vojtěch Malý při natáčení zámku dronem

 

Zdroj: Fotografie Spolku pro hrušovanský zámek

Josef Smolík

 

Pan Josef Smolík nám velmi ochotně pomáhá s realizací akcí s názvem Čertovina na zámku, kterou každoročně společně se svoji rodinou i finančně podporuje. Josef nám pomáhá zejména při náročných přípravách i úklidu zvukové a světelné aparatury, která promění zámek v pekelné království. Zapojuje se také do hlídání úseků, které byly vyhrazeny pro účastníky akce a dohlíží na její bezpečný průběh. Děkujeme!

Obrázek: Spokojený pan Smolík po Čertovině na zámku 2019 - práce hotová!

Zdroj: Fotografie Spolku pro hrušovanský zámek

 

Petra Svachová

 

Petra se podílí na realizaci akcí s názvem Čertovina na zámku. Pomáhá s hledáním sponzorů, bez kterých by akce nebylo možné uskutečnit. Podílí se na přípravě těchto akcí. Vidět jste ji mohli například v roli moderátorky. Petra je učitelkou na místní ZŠ, kde se rozhodla využít koncept naší akce Po stopách historie Hrušovan nad Jevišovkou i ve své výuce, na kterou pozvala pana Fouska a Omelku, kteří společně s 40 dětmi putovali po historicky zajímavých místech a seznamovali je s historií našeho města.

Obrázek:  Děti si vyrobily mapu Hrušovan a vyznačily si zajímavá místa, kde se s průvodci zastavily

Zdroj: Fotografie Petry Svachové

 

 

Čerti, Mikuláš a andělé

Děkujeme, jste úžasní!

Obrázek: Čertovina na zámku 2019 - celá parta

Zdroj: Fotografie Spolku pro hrušovanský zámek, autor Vít Havelka

 

Vít Havelka

 

Vít Havelka je neúnavný fotograf každé Čertoviny na zámku, vytváří pro nás i krásná videa z akcí! Podívejte: Čertovina na zámku 2017, Čertovina na zámku 2018, Čertovina na zámku 2019, fotografie jsou umístěny v naší fotogalerii. Tyto materiály jsme také použili v žádosti o dotaci pro obnovu části zámku, kterou město podalo dne 24. 4. 2020. Vítku, moc děkujeme!!!

Monika a Karel Čertkovi

Monika se aktivně zapojuje do přípravy čertovské show, kterou se snaží každý rok vylepšit, děkujeme za tvoje nápady i pomoc s oslovováním sponzorů. Monika se společně s manželem také podílí na hlídání akce Čertovina na zámku a ikdyž se jmenují Čertkovi, nikdy žádnou čertoviny nevyvedli. Děkujeme!

Yveta Poppová, Růžena Griebaumová, Věra Bradáčová, Dana Ertlová a Vratislav Ušela

Dobrovolníci, kteří střeží prostor vyhrazený pro účastníky akce Čertovina na zámku.  Děkujeme, moc si toho vážíme!

 

Jana Zajícová a Gabriela Slámová

 

Jana a Gabriela mají na starosti péči o účinkující na akci Čertovina na zámkuPodílí se také na přípravě dárkových balíčků pro děti na zmiňované akci. Holky, děkujeme!

Eliška Volná a Milan Ležák

 

Během akce Čertovina na zámku se podílí na distribuci svařeného vína a čaje pro účastníky show. Pomáhají také připravovat dárkové balíčky pro děti na zmiňovanou akci. Milan je autorem nejvtipnějšího perníčku, který skončil v dětském pytlíčku v roce 2018! Děkujeme!

 

 

Zdroj: Fotografie Spolku pro hrušovanský zámek

 

Michal Krištof  a Iveta Zifčáková

 

Děkujeme oběma za pomoc s realizací akce. Ivetě a její mamince patří zvláštní poděkování za přípravu úžasného bramborového salátu, po kterém se jen zapráší, čerti už se na něj určitě zase těší. Děkujeme!

 

Filip Škoda 

 

Vymyslel a vytvořil pro náš spolek jeho krásné logo a dále také plakát pro druhý ročník akce s názvem Čertovina na zámku, který vznikl ve spolupráci s Barborou Švábovou.

Ivana Šalomonová

 

Podílí se na realizaci akce s názveČertovina na zámku, do které zapojuje i oba své syny.

Josef Cizler a rodina Lisá - Gastvín spol. s.r.o.

Děkujeme za dodání vína na svařák, který byl na akci Čertovina na zámku podáván a děkujeme také paní Martě Blahové za jeho přípravu!

 

Bratři Jan a Miroslav Zajícovi

 

Těmto lidem jsme vděčni zejména za technickou přípravu zámku pro akci Čertovina na zámku. V rámci druhého ročníku se společně s Ladislavem Vráblíkem zasloužili o zakrytí oken v jedné části zámku, čímž nachystali zámek pro videomapping. Během všech uskutečněných ročníků Miroslav zabezpečoval odvoz pohádkových bytostí ze sportovní haly na zámek. Kluci, děkujeme!