Sbírka pana Milana Skopala

Pan Milan Skopal sbírá historické pohlednice, které zobrazují Hrušovany nad Jevišovkou (včetně přilehlého okolí) již více než 30 let. Jeho sbírka čítá asi 200 kusů pohlednic. Zaměřuje se také na sbírání dalších historicky zajímavých předmětů, jako jsou sklo, porcelán, odznaky a další. Jeho motivací se stala touha nahlédnout do minulosti a poznat dřívější vzhled tohoto místa. Sbírání těchto předmětů představuje způsob, jak si svůj sen plní. V jeho sbírce se nachází skutečné poklady, jako třeba pohled psaný hraběnkou Emanuelou Khuen, která vlastnila hrušovanský zámek. Hraběnka vyjadřuje srdečný dík za milé přání.

Pohled psaný hraběnkou Emanuelou Khuen

 

Jednoznačně dalším pokladem této sbírky je místnost, kam se hrabata chodila modlit. Fotografie zobrazuje místnost, jak vypadala pravděpodobně někdy okolo roku 1940.

fotografie: Místnost na modlení, 1940, zdroj: sbírka Miroslava Fouska a Milana Skopala

 

V jeho sbírce naleznete také pohlednice zachycující majestátný "Knedlíkový dub". Pan Miroslav Fousek ve své knize HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU od dávné minulosti po současnost (str. 208) uvádí, že byl 600 let starý, jeho kmen měl obvod 9 metrů. Větve dubu byly tak mohutné, že samy vydaly za statné duby. Strom byl památkově chráněn. Hrabě Khuen-Belasi jej pomáhal zabezpečit, protože vlivem stárnutí se začal kus po kuse rozpadávat, nechal tedy dutý kmen vyplnit hlínou a betonem a kmen a větve stáhnout silnými železnými obručemi. Bohužel v noci ze 4. na 5. října 1934 byl strom zasažen bleskem a zcela zničen. Další pokusy o vysazení nových dubů však byly neúspěšné. Poslední z nich proběhl v roce 2013.

fotografie: Knedlíkový dub

 

A jak to bylo s jeho názvem? Někdo tvrdí, že své pojmenování získal podle výrůstků ve větvích připomínající knedlíky. Jiní se domnívají, že v dřívějších dobách, kdy zde byl velký rybník, rybáři sedávali v jeho stínu a obědvali ryby s knedlíky. Avšak podle časopisu "Südenmährens Deutsche Jungend" z roku 1931 (překlad - pan Válek), je to jinak:

"Psal se rok 1645. Ležely zde tři vesnice: Sternbergern, Pavlovice a Hoja. V májové dny stáli jednoho dne v kostele ve Sternbergenu Franz Wallner se svoji nevěstou Lenou Breithoferovou. Byla dcerou nejbohatšího sternbergenského sedláka. Ženich byl kovář a toto řemeslo bylo tehdy velmi ctěno. Když přistupoval se svou nevěstou před oltář, ozvala se náhle tlumená dělostřelba. Byli to Švédové. Torstenson, švédský generál, obsadil Zmojmo a byl na pochodu na Vídeň. Hořící stodoly, dvory a vesnice ukazovaly jeho cestu. Když svatební pár přišel ke svatební tabuli, nikdo zde nebyl, jen kostelník si došel pro svůj talíř a nesl si domů v červeném kapesníku pečeni. Všichni ostatní schovali svůj nejlepší majetek a utekli do hustého lesa Hoja. Večer přijel první švédský jízdní oddíl z Fryšavy (Břežany). Pátrali v okolí o poloze císařské pevnosti Drnohlec. Na zpáteční cestě byla část švédského oddílu přepadena šternbergenskými sedláky s cepy a kosami. Ale na blízku již byl hlavní oddíl Švédů, sedláci byli rozsekání a Šternbergen a Pavlovice byly vydány plamenům. Pak jeli Švédové úvozem směrem k Hoji. V lese potkali Franze Wallnera, který nesl důležitý dopis do Drnholce. Donulili ho, aby jim ukázal cestu. Vedl je k Hrušovánům přes brod. Tady stály pod obřím dubem a před nimi ležely v záři hořících vesnic domy vesnice Hoji. Výstřel z pislote srazil k zemi Franze Wallnera a nyní poručil zpupný švédský velitel, že do jedné hodiny musí být pod dubem tabule prostřena bílým ubrusem a tučné špekové knedlíky přineseny nejhezčími dívkami. Ale Lena Wallnerová mu přísahala krvavou pomstu. Švédové se museli obrátit vůči náhle se objevivším císařským jezdcům. Když se vrátili a velitel dal příkaz k donešení knedlíků na stůl, tu se ozvalo z mnoha hrdel v koruně dubu "tady jsou" a shazovaly na lebky Švédů pozdravné kameny velikosti hlavy. Lena se s několika odvážnými schovala v široké koruně dubu. Švédský velitel a řada dalších leželi mrtví a zranění na zemi. Zbytek vojska ale vpadl do vsi a také Hoja byla vydána plamenům." 

Dub stával na pravém břehu řeky Jevišovky na okraji lesíka Hoja, viz přiložená mapka. Přibližné souřadnice N 48°49.67', E 16°21,87'.

fotografie: Mapka s vyznačeným místem, kde Knedlíkový dub stával, zdroj: Miroslav Fousek

 

Pane Skopale, velmi si vážíme toho, že se s námi o svou sbírku rozhodl podělit. Děkujeme. Vytvořili jsme pro vás tuto rubriku, abyste i vy mohli nahlédnout do historie Hrušovan nad Jevišovkou, jednoho malého města na Jižní Moravě, které přirostlo k srdci mnohým lidem, mezi které patřil třeba Alfons Mucha nebo Max Dvořák. Přikládáme odkazy na další stránky, které obsahují zajímavé předměty ze sbírky pana Skopala:

Pohlednice: Zámek Hrušovany nad Jevišovkou

Zámek 1
Zámek 1
Zámek 2
Zámek 2
Zámek 3
Zámek 3
Zámek 4
Zámek 4
Zámek 5
Zámek 5
Zámek 6
Zámek 6
Zámek 7
Zámek 7
Zámek 8
Zámek 8
Zámek 9
Zámek 9
Zámek 10
Zámek 10
Zámek 11
Zámek 11

Pohlednice: Emin zámek

Emin zámek 1
Emin zámek 1
Emin zámek 2
Emin zámek 2
Emin zámek 3
Emin zámek 3
Emin zámek 4
Emin zámek 4
Emin zámek 5
Emin zámek 5
Emin zámek 6
Emin zámek 6
Emin zámek 7
Emin zámek 7
Emin zámek 8
Emin zámek 8
Emin zámek 9
Emin zámek 9
Emin zámek 10
Emin zámek 10
Emin zámek 11
Emin zámek 11
Emin zámek 12
Emin zámek 12
Emin zámek 13
Emin zámek 13

Pohlednice: Hrušovany nad Jevišovkou

Pohled 1
Pohled 1
Pohled 2
Pohled 2
Pohled 3
Pohled 3
Pohled 4
Pohled 4
Pohled 5
Pohled 5
Pohled 6
Pohled 6
Pohled 7
Pohled 7
Pohled 8
Pohled 8
Pohled 9
Pohled 9
Pohled 10
Pohled 10
Pohled 11
Pohled 11
Pohled 12
Pohled 12
Pohled 13
Pohled 13
Pohled 14
Pohled 14

Drobné předměty

Fotografie 1
Fotografie 1
Fotografie 2
Fotografie 2
Fotografie 3
Fotografie 3
Fotografie 4
Fotografie 4
Fotografie 5
Fotografie 5
Fotografie 6
Fotografie 6
Fotografie 7
Fotografie 7
Fotografie 8
Fotografie 8
Fotografie 9
Fotografie 9
Fotografie 10
Fotografie 10
Fotografie 11
Fotografie 11
Fotografie 12
Fotografie 12
Fotografie 13
Fotografie 13
Fotografie 14
Fotografie 14
Fotografie 15
Fotografie 15

Knedlíkový dub

Knedlíkový dub 1
Knedlíkový dub 1
Knedlíkový dub 2
Knedlíkový dub 2
Knedlíkový dub 3
Knedlíkový dub 3
Knedlíkový dub 4
Knedlíkový dub 4
Knedlíkový dub 5
Knedlíkový dub 5