Po stopách historie 2019

Po stopách historie Hrušovan nad Jevišovkou

Letos jsme pro vás uspořádali čtyři akce Po stopách historie Hrušovan nad Jevišovkou. První se konala v květnu a druhá v listopadu. Obě byly zaměřeny na sdílení informací z historie Hrušovan nad Jevišovkou pro širokou veřejnost. Další dvě pořádala Petra Svachová, která působí na místní ZŠ a koncept akce se ji natolik zaujal, že oslovila průvodce z naší akce, aby ji zopakovali pro potřeby výuky dětí.

Květen 2019 

Akce byla plná poutavých informací o našem městě, které je sice malé, ale má bohatou historii. Žil zde a tvořil A. Mucha, kerý je autorem výmalby ineriérů radnice, kam nás vzal na prohlídku pan starosta, Miroslav Miloš. Děkujeme našim průvodcům za obohacující výklad a připravené mapy a fotografie k nahlédnutí. Akce se zúčastnilo asi 50 účastníků, byla mezi nimi i Petra Svachová, která působí jako učitelka na místní základní škole. Koncept akce se rozhodla využit i ve výuce, na kterou se rozhodla pozvat pana Fouska a Omelku, kteří společně s 40 dětmi putovali po historicky zajímavých místech a seznamovali je s poutavou historií našeho města. 

Obrázek: Plakát akce z května roku 2019

Zdroj: Vlastní zpracování

Obrázek: Trasa květnového pochodu 2019

Zdroj: mapy.cz

Červen 2019

Děkujeme Petře Svachové za nadšení, zájem a pomoc v činnosti našeho spolku. Petra vyučuje na místní ZŠ dějepis a rozhodla se zapojit do výuky program z naší akce, díky tomu se děti dozvěděly mnoho zajímavých informací z minulosti Hrušovan od historika, Miroslava Fouska, a archeologa, Zdeňka Omelky. Nadšenců tam byla spousta, třeba se díky tomu někteří z nich rozhodnou v pozdějším věku navázat na práci pana Fouska, který zaznamenává historii našeho města nebo se budou studovat archeologii po vzoru Zdeňka Omelky. Děti si z akce vyrobily mapy historicky zajímavých míst, kde se zastavily s průvodci. Akce byla následně zopakována v listopadu roku 2019.

Děkujeme všem za spolupráci, velmi si toho vážíme.

Obrázek: Fotografie z akce pro žáky ZŠ v roce 2019

Zdroj: Fotografie Petry Svachové

Obrázek: Děti si vyrobily mapy s historicky zajímavými místy, které navštívily

Zdroj: Fotografie Petry Svachové

Listopad 2019

Bylo to krásné nedělní vyprávění o tom, co historicky zajímavého se událo v našem městě. Jednalo se o první akci, která se konala v nově otevřeném Společenském centru v Hrušovanech nad Jevišovkou.

Děkujeme všem, kteří jste přišli. Nečekali jsme, že vás bude téměř 100! Udělalo nám to velkou radost. Děkujeme oběma řečníkům – Zdeňkovi Omelkovi a Miroslavovi Fouskovi. Připravili si pro nás poutavé prezentace, fotografie a spoustu dalších zajímavých materiálů. Velmi si vážíme toho, že akci navštívil také pan starosta, Miroslav Miloš, který nám velmi pomohl i se samotnou přípravou akce, děkujeme.

Fotografie z akce budou součástí žádosti o dotaci na opravu části hrušovanského zámku, kterou bude Město Hrušovany nad Jevišovkou ke konci tohoto roku podávat.

Obrázek: Plakát akce z května roku 2019

Zdroj: Vlastní zpracování

Po stopách historie Hrušovan nad Jevišovkou

květnový pochod
květnový pochod
Listopad
Listopad
Listopad
Listopad
Listopad
Listopad
ZŠ
ZŠ
květnový pochod
květnový pochod
květnový pochod
květnový pochod
květnový pochod
květnový pochod
ZŠ