O Spolku pro hrušovanský zámek

KDO JSME A JAKÁ JE NAŠE MOTIVACE?

Jsme čtyři nadšenci, jimž leží na srdci osud zámku v Hrušovanech nad Jevišovkou. Po velmi dlouhou dobu jsme si pokládali otázku jeho obnovy. S řešením této otázky nám pomohla až Čertovská show aneb čertovina na zámku, kterou jsme (ještě ne jako spolek) organizovali na hrušovanském zámku v roce 2017.

Show jsme organizovali vlivem dvou velkých náhod, za které jsme v současné chvíli velmi vděčni. První náhoda souvisí se seznámením s Lukášem Bezděkem, který se po práci často mění v čerta a společně s jeho čertí partou chodí už dlouhá léta strašit, jak si peklo žádá. Nadšením pro čerty nás všechny doslova nakazil, takže jsme chtěli, aby čerti vystoupili i v Hrušovanech nad Jevišovkou. Čertovská show měla původně být součástí rozsvěcování vánočního stromu na náměstí, organizovat ji mělo Město Hrušovany nad Jevišovkou, ale později z toho sešlo. Pro nás to sice byla na jednu stranu smutná zpráva, ale díky tomu nás napadlo vzít si na starosti její organizaci, s čímž souvisí druhá náhoda. Show jsme uskutečnili za velké podpory Města Hrušovany nad Jevišovkou právě na zámku.

zleva Zdeněk Šalomon, Věra Vráblíková, ml., Lukáš Bezděk, zdroj: Fotografie SPHZ, autor: Vít Havelka


Na střeše zámku se postupem času uvolnily některé tašky a hřebenáče (asi 20 metrů), proto do něj po velmi dlouhou dobu pršelo. Město Hrušovany nad Jevišovkou ihned potom, co objevilo tento problém, hledalo firmu, která by byla schopna a ochotna střechu opravit, ale naráželo na velký problém - firmy neměly na opravu čas a bohužel neměly ani zájem. Nakonec se zámek potřebných oprav dočkal a už do něj neprší. Je to díky firmě Tesařství Haas. Majitel této firmy, Pavel Haas, je z Hrušovan nad Jevišovkou a minulý rok (v roce 2017) se účastnil akce Čertovská show aneb čertovina na zámku. Díky tomu, že se jemu a jeho rodině akce na zámku líbila, byl ochoten vyjít Městu Hrušovany nad Jevišovkou vstříc a čas na opravu střechy si udělal. Měli jsme radost, že jsme zámku pomohli alespoň tímto způsobem. Pocity radosti jsme však zažívali i přímo na akci, kdy se zámek lusknutím prstu proměnil v pohádkově pekelné království, ve kterém čerti strašili, jak peklo káže. Pohádkovou atmosféru dokreslovala nádherná hudba z pohádky S čerty nejsou žerty, která doprovodila pekelný průvod k zámku, který rozehnal až příjezd Mikuláše a andělů, kteří dětem rozdali sladkou odměnu. Čerti se pak ponořili do davu téměř 1 000 návštěvníků, aby je mohli trošku postrašit a zároveň také potěšit třeba společnou fotografií do rodinného alba.Díky této show jsme si uvědomili, jak chátrajícímu zámku pomoct, i proto má pro nás speciální význam. Pochopili jsme, že se nemusí jednat o peněžní pomoc. Tím, že se akce líbila, zámku dopomohlo k částečné opravě střechy.

Střecha zámku, stav roku 2017, zdroj: fotografie SPHZ

 

Čertovina na zámku nás motivovala k založení spolku, abychom mohli pořádat ještě více událostí, které budou odkazovat na potenciál zámku stát se kulturním centrem. Od roku 2017 doposud jsme pořádali 3 ročníky čertovské show, návštěvnost každého ročníku neustále roste. Poslední ročník čertoviny v roce 2019 navštívilo téměř 2 000 účastníků. V roce 2019 jsme také navázali spolupráci s místním historikem, panem Miroslavem Fouskem a archeologem, Zdeňkem Omelkou. Oba vystupují na naší společné akci Po stopách historie Hrušovan nad Jevišovkou jako průvodci. Smyslem akce je poukázat na pozoruhodnou historii tohoto malého města a neustále ji připomínat.

V roce 2019 se akce Po stopách historie Hrušovan nad Jevišovkou uskutečnila celkem čtyřikrát. Poprvé se jednalo o společný pochod po Hrušovanech nad Jevišovkou s komentovanými zastávkami na historicky zajímavých místech, kde účastníci obdrželi pamětní kartičku se základními informacemi o daném místě. Do této akce se zapojil také starosta města, pan Miroslav Miloš, který se s námi podělil o své znalosti historie a provedl nás radnicí, kde se nacházela čerstvě zrestaurovaná nástěnná malba od Alfonse Muchy, kterou jsme měli tu čest vidět jako téměř první. Akce se zúčastnilo asi 50 účastníků, byla mezi nimi i Petra Svachová, která působí jako učitelka na místní základní škole. Koncept akce se rozhodla využit i ve výuce, na kterou se rozhodla pozvat pana Fouska a Omelku, kteří společně s 40 dětmi putovali po historicky zajímavých místech a seznamovali je s poutavou historií našeho města. Pro velký úspěch byla akce opakována, a to jak pro žáky ZŠ, tak pro širokou veřejnost. Listopadovou přednášku o historii navštívilo téměř 100 účastníků.

Spolek pro hrušovanský zámek jsme založili dne 23. 09. 2018. V souvislosti s událostmi, které pořádáme se o zámku postupně přestává psát jako o chátrající ruině, ale jako o místě, které přitahuje pozornost a které navštěvuje tisíce diváků. Věříme, že to pomůže prokázat jeho potenciál stát se kulturním centrem a tím pomoci Městu Hrušovany nad Jevišovkou, které žádá o dotace na jeho opravu, obstát ve velké konkurenci ostatních projektu. Město Hrušovany nad Jevišovkou dne 24. 4. 2020 podalo žádost o dotaci na obnovu části zámku z EHP fondů. Spolek pro hrušovanský zámek se stal v roce 2020 jedním z českých partnerů města, takže v případě, že dotace bude získána, budeme se společně s ostatními podílet na naplnění cíle projektu.

 

Cílem předkládaného projektu financovaného z prostředků EHP je obnova části zámku pro jeho dlouhodobé využití místní Základní uměleckou školou Hrušovany nad Jevišovkou a širokou veřejností a zároveň přispět k posílení komunikace, inkluzi národnostních menšin a handicapovaných a tím podpořit regionální rozvoj.

 

Těší nás, že jsme se mohli společně  s panem projektantem, paní architektou, zpracovatelem žádosti (Pavlem Jiráskem), starostou města (Miroslavem Milošem), místostarostkou města (Eliškou Volnou), ředitelem ZUŠ (Jaroslavem Piknerem) podílet na náročném procesu zpracování žádosti o dotaci. Naše práce spočívala v: 

  • pomoci prokázat potenciál zámku stát se kulturním centrem,
  • rešerši podkladů (historické prameny, strategické dokumenty města, dokumentaci k výzvě) pro zpracování žádosti,
  • pomoci se zpracováním samotné žádosti,
  • účasti na seminářích zaměřených na problematiku podávání žádostí o dotaci z EHP fondů - tímto děkujeme Suzana Jovaševićové (MFČR) a Radkovi Bouškovi, Janovi Hrdličkovi a Aleně Kubišové (MKČR) za skvělou přípravu těcho událostí, za možnost konzulovat s vámi formální náležitosti dotace a profesionální přístup, děkujeme,
  • tvorbě oficiálního webu zámku - planované spuštění polovina května 2020 předtím, než se žádosti o dotaci dostanou hodnotitelům.  

Mottem našeho spolku je pořádně se do obnovy zámku zakousnout, protože je to pro nás srdcová záležitost. Význam motta je patrný z loga spolku, jehož autorem je Filip Škoda.;