Členové SPHZ

Zdeněk Šalomon

Předseda spolku

Jmenuji se Zdeněk a dlouhodobě usiluji o rozvoj města Hrušovany nad Jevišovkou, jak z pozice zaměstnance města, tak také z pozice občana.

Zaměstnancem města jsem již 16 let a za poslední dva roky vykonávám funkci tajemníka. Součástí mé snay o rozvoj města je také pomoc s obnovou zámku. V práce se, mimo jiné, podílím na procesu získávání dotací.

Ve spolku mám na starosti spolupráci na:

 • organizaci a realizaci pořádaných akcí,
 • akci Čertovina na zámk, kde vystupuju jako čert,
 • administrativní zabezpečení činnosti spolku, 
 • procesu zpracovávání darů/dotací pro spolek,
 • pomoc majiteli zámku v procesu zpracování žádosti o dotaci na obnovu části zámku z prostředků EHP fondů, 
 • účetnictví spolku.

Věra Vráblíková, ml.

1. místopředsedkyně spolku

Jmenuji se Věra, dlouhodobě se zajímám o historii hrušovanského zámku, jelikož je neodmyslitelnou součástí tohoto města, ve kterém jsem se narodila.

Mou lásku ke kultuře umocnili manželé Janíčkovi, v té době kasteláni na zámku ve Vranově nad Dyjí, kde jsem prováděla několik sezón. Díky nim jsem se dostala do přímé blízkosti s historií rodu Althannů, kteří nechali náš hrušovanský zámek postavit.

Rozhodla jsem se proto aktivně zapojit a iniciovat vznik Spolku pro hrušovanský zámek. Uvědomuji si, že navrácení života zpět do zámku je dlouhodobým procesem, který je nutné započít již nyní, když je zámek ve špatném technickém stavu. Věřím, že zámek není ruinou, za kterou jej považuje spousta lidí, ale díky nejrůznějším kulturním využitím budu schopna poukázat na jeho potenciál do budoucna v pozitivním slova smyslu!

Mám nemalé pracovní zkušenosti s audity, které bych ráda využila i pro spolek. Ve volbách v roce 2018 jsem byla zvolena do zastupitelstva v Hrušovanech nad Jevišovkou.

Ve spolku mám na starosti:

 • organizaci a realizaci akcí,
 • administrativní zabezpečení činnosti spolku,
 • proces zpracovávání darů/dotací,
 • pomoc majiteli zámku v procesu zpracování žádosti o dtaci na obnovu části zámku z prostředků EHP fondů,
 • tvorbu webových stránek,
 • starost o sociální sítě spolku.

Věra Vráblíková

2. místopředsedkyně

Jmenuji se Věra a jsem již 19 let zaměstnankyní města Hrušovany nad Jevišovkou, kde vykonávám práci ekonomky. Specializuji se zejména na mzdové účetnictví. Dlouhodobě se zasazuji také o záchranu hrušovanského zámku v podobě získávání dotací.

Aktuálně usiluji jménem spolku o dotace z prostředků EHP fondů, jelikož jde o jedinou možnost, jak aktuálně pro zámek získat větší množství finančních prostředků, které by zabezpečily nastartování procesu jeho obnovy. 

Během své pracovní činnost jsem pro zámek získala již tyto dotace:

I. etapa rekonstrukce zámku – zajištění statiky v rámci projektu Zajištění statiky zámku v Hrušovanech nad Jevišovkou

 • Název dotačního programu: Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016.
 • Celkové výdaje na akci: 746.701,- Kč.
 • Výše dotace z Jihomoravského kraje: 325.000,- Kč.

II. etapa rekonstrukce zámku – zajištění statiky, posílení výrazněji prosedající základové spáry zámku v Hrušovanech nad Jevišovkou

 • Název dotačního programu: Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2017.
 • Celkové výdaje na akci: 1 692 685,74 Kč (včetně DPH).
 • První dotační titul - dotace z Jihomoravského kraje: 475 000,- Kč (včetně DPH).
 • Druhý dotační titul - dotace z Ministerstva kultury ČR: 404 000,- Kč (bez DPH).

III. etapa rekonstrukce zámku - zajištění statiky + lokální zásahy zámku v Hrušovanech nad Jevišovkou

 • Název dotačního programu: Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2018.
 • Celkové výdaje na akci: 1 916 778,18 Kč (včetně DPH).
 • První dotační titul - dotace z Jihomoravského kraje: 375 000,- Kč (včetně DPH).
 • Druhý dotační titul - dotace z Ministerstva kultury ČR: 400 000,- Kč (bez DPH).

Ve spolku má na starosti spolupráci na:

 • organizaci a realizaci pořádaných akcí,
 • administrativní zabezpečení činnosti spolku, 
 • procesu zpracovávání darů/dotací pro spolek,
 • pomoc majiteli zámku v procesu zpracování žádosti o dotaci na obnovu části zámku z prostředků EHP fondů, 
 • vedení účetnictví spolku.

Ladislav Vráblík

člen spolku

Jmenuji se Ladislav a mám 30 let zkušeností v oblasti elektřiny a slaboproudu. V rámci Spolku se podílím na organizaci akcí a také na jejich technickém zabezpečení.