Články

Budeme rádi za jakoukoli pomoc, a proto pokud byste se s námi chtěli podělit o příběhy či články ohledně Hrušovan či zámku, napište nám na vrablikovavera@gmail.com.

Historické články

Nalezený předmět jako němá vzpomínka na Franze Březinu

12. února v 11:14 - Mé psaní o osobnosti Franze Březiny nebude biografií / životopisem v pravém slova smyslu. Půjde o určitou formou badatelské retrospektivy – vše začíná relativně nedávno v roce 2012 a z nynějšího 21. století se vrátíme zpět do 19. století. Dovolím si, se vší úctou k této osobě, začít tematicky zdánlivě jinde, a to u (ne)obyčejného nálezu odznaku. Ne vše zde napsané budou fakta, ale pokusím se popsat souvislosti tak, aby si každý udělal vlastní představu o tom, jestli zde předložené informace dávají smysl. Berte tedy následující text v mnoha ohledech jako čistě hypotetický, otevřený dalšímu bádání.

100. výročí úmrtí Maxe Dvořáka

7. února v 21:09 - Max Dvořák byl významný historik umění, jehož knihy vychází již více než 100 let a který svými myšlenkami a přístupem inspiruje dodnes. Zemřel dne 8. února 1921 v Hrušovanech nad Jevišovkou.

Doplnění ke knize pana Fouska

24. ledna v 19:37 - S velkým zájmem jsem vzala do rukou knihu našeho spoluobčana pana Ing. Miroslava Fouska "Hrušovany nad Jevišovkou od dávné minulosti po současnost". Velmi obdivuji a oceňuji dílo, kterým se zabýval mnoho roků.

Život Josefa Vidourka

24. ledna v 19:20 - Při čtení knihy Miroslava Fouska „Hrušovany nad Jevišovkou od dávné minulosti po současnost“ narazíme v odstavci věnovanému Moravskému rybářskému svazu (dříve např. Český rybářský svaz) na hrušovanské rybářské závody. Ty nesou název Memoriál Josefa Vidourka. Rád se pokusím alespoň krátce Josefa Vidourka, mého dědu, představit.