Archeologický výzkum

Akce se bohužel kvůli aktuálně platným nařízením nekonala.

Je nám to všem velmi líto. Jakmile se epidemiologická situace i nařízení zmírní naplánujeme další setkání. Děkujeme za pochopení. Přejeme všem pevné zdraví.

Výsledky archeologického výzkumu centrální osady s trojitým opevněním v Hrušovanech nad Jevišovkou

Zveme vás na přednášku doc. Kovárníka, který promluví o výzkumu centrální osady s trojitým opevněním ze starší doby bronzové, který byl proveden v roce 2005 v katastru obce Hrušovany nad Jevišovkou. Součástí akce bude odpolední diskuze s vedoucím výzkumu přímo na lokalitě.

Hlavním pořadatelem akce je Zdeněk Omelka, nadšený archeolog. Jsme rádi, že mu můžeme s přípravnou této akce pomoci, jelikož historie našeho města je nám velmi blízká.